Кои сме ние

Erste Asset Management е група от международни компании за управление на активи със силни позиции в Централна и Източна Европа. Дейността ни се извършва със стабилната финансова подкрепа на Erste Group Bank AG.

Предлагаме на клиентите си широк спектър от висококачествени инвестиционни фондове и решения за управление на активите. Стремим се към най-високо качество при обслужване на активите на клиентите ни. Това важи също за цялостното управление на риска на Erste Asset Management, което включва всичките ни бизнес сфери.

За Erste Asset Management е от особена важност да предлага отговорни продукти и услуги. Като компания ние се придържаме към поведение на социална и екологична отговорност.

Гордеем се с нашите служители и сме предпочитан работодател за специалисти, които желаят да разгърнат таланта си в различните отдели на Erste Asset Management.

Контакт

Местоположения

Жалби от инвеститори

Отказ от отговорност

Този документ е изготвен с рекламна цел. Източник на всички данни са ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. и Erste Asset Management GmbH, освен ако не е посочено другояче. Официалните ни езици за комуникация са немски и английски.

Проспектът за ПКИПЦК (включително и измененията към него) е публикуван в Amtsblatt zur Wiener Zeitung в съответствие с разпоредбите на InvFG 2011 в последния му изменен вариант. Информация за инвеститорите съгласно § 21 от AIFMG се изготвя за алтернативните инвестиционни фондове (АИФ), администрирани от ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. и Erste Asset Management GmbH, в съответствие с разпоредбите на AIFMG във връзка с InvFG 2011.

Проспектът за фонда, информацията за инвеститорите съгласно § 21 от AIFMG и документът с ключова информация за инвеститорите (КИИ) могат да бъдат разгледани в актуалните им версии на уебсайта www.erste-am.com или да бъдат получени в актуалните им версии от централния офис на компанията за управление и централния офис на банката попечител. Точната дата на последната версия на проспекта за фонда, езиците, на които е достъпен документът с ключова информация за инвеститорите, както и адресите, на които могат да се получат копия от документите, са публикувани на уебсайта www.erste-am.com.

Този документ съдържа допълнителна информация за нашите инвеститори и е базиран на знанията, с които разполагат служителите, отговорни за изготвянето му към момента на изготвяне. Анализите и заключенията имат общ характер и не отразяват индивидуалните нужди на нашите инвеститори от гледна точка на приходи, данъчно облагане и склонност към поемане на риск. Резултатите на даден фонд за минали периоди не са надежден индикатор за бъдещото му представяне. Имайте предвид, че освен различните възможности, представени тук, инвестирането в ценни книжа носи и редица рискове. Стойността на акциите и печалбата от тях може да се покачват и спадат. Промените във валутните курсове също оказват положителен или отрицателен ефект върху стойността на инвестицията. Затова е възможно да получите по-малко от първоначално инвестираната сума, когато изкупувате обратно акциите си. Лицата, които проявяват интерес към закупуването на акции от инвестиционни фондове, трябва, преди да вземат решение за инвестиране, да прочетат внимателно актуалните проспекти на фондовете и информацията за инвеститорите съгласно § 21 от AIFMG, особено текстовете относно рисковете.

Прегледайте подробно проспекта за фонда и информацията за инвеститорите съгласно § 21 AIFMG за подробности относно ограниченията при продажба на акции от фондове на американски граждани. Печатни грешки и неточности са допустими.

Отказ от отговорност

Този документ е изготвен с рекламна цел. Източник на всички данни са ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. и Erste Asset Management GmbH, освен ако не е посочено другояче. Официалните ни езици за комуникация са немски и английски.

Проспектът за ПКИПЦК (включително и измененията към него) е публикуван в Amtsblatt zur Wiener Zeitung в съответствие с разпоредбите на InvFG 2011 в последния му изменен вариант. Информация за инвеститорите съгласно § 21 от AIFMG се изготвя за алтернативните инвестиционни фондове (АИФ), администрирани от ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. и Erste Asset Management GmbH, в съответствие с разпоредбите на AIFMG във връзка с InvFG 2011.

Проспектът за фонда, информацията за инвеститорите съгласно § 21 от AIFMG и документът с ключова информация за инвеститорите (КИИ) могат да бъдат разгледани в актуалните им версии на уебсайта www.erste-am.com или да бъдат получени в актуалните им версии от централния офис на компанията за управление и централния офис на банката попечител. Точната дата на последната версия на проспекта за фонда, езиците, на които е достъпен документът с ключова информация за инвеститорите, както и адресите, на които могат да се получат копия от документите, са публикувани на уебсайта www.erste-am.com.

Този документ съдържа допълнителна информация за нашите инвеститори и е базиран на знанията, с които разполагат служителите, отговорни за изготвянето му към момента на изготвяне. Анализите и заключенията имат общ характер и не отразяват индивидуалните нужди на нашите инвеститори от гледна точка на приходи, данъчно облагане и склонност към поемане на риск. Резултатите на даден фонд за минали периоди не са надежден индикатор за бъдещото му представяне. Имайте предвид, че освен различните възможности, представени тук, инвестирането в ценни книжа носи и редица рискове. Стойността на акциите и печалбата от тях може да се покачват и спадат. Промените във валутните курсове също оказват положителен или отрицателен ефект върху стойността на инвестицията. Затова е възможно да получите по-малко от първоначално инвестираната сума, когато изкупувате обратно акциите си. Лицата, които проявяват интерес към закупуването на акции от инвестиционни фондове, трябва, преди да вземат решение за инвестиране, да прочетат внимателно актуалните проспекти на фондовете и информацията за инвеститорите съгласно § 21 от AIFMG, особено текстовете относно рисковете.

Прегледайте подробно проспекта за фонда и информацията за инвеститорите съгласно § 21 AIFMG за подробности относно ограниченията при продажба на акции от фондове на американски граждани. Печатни грешки и неточности са допустими.