Местоположения

Erste Asset Management разполага с офиси в Австрия, Хърватия, Чешката република, Германия, Унгария, Румъния и Словакия.

Diagramm
Österreich

Erste Asset Management GmbH

Erste Asset Management координира и отговаря за всички дейности, свързани с управлението на активи в рамките на Erste Group. Освен това компанията управлява инвестиционни фондове, предлага инвестиционни консултации и управлява портфейли на индивидуални клиенти.

Am Belvedere 1, A-1100 Vienna, Австрия

тел.: +43 (0)5 0100 19881, факс: +43 (0)5 0100 9 19881

www.erste-am.com

www.erste-am.at

Österreich

ERSTE-SPARINVEST KAG

ERSTE-SPARINVEST е най-голямата и най-старата компания в рамките на Erste Asset Management GmbH. Според Австрийската контролна банка (OeKB) размерът на фонда на основаната през 1965 г. компания възлиза на 33,99 млрд. евро. С пазарен дял от прибл. 19,38 процента ERSTE-SPARINVEST е най-голямата инвестиционна компания в Австрия. Размерът на фонда е разделен грубо на около 17,17 млрд. евро в специални и институционални фондове и 16,81 млрд евро във взаимни фондове. (12/31/2017)

Am Belvedere 1, A-1100 Vienna, Австрия

+43 (0)5 0100 19881, +43 (0)5 0100 9 19881

kontakt@sparinvest.com

www.erste-am.at

Österreich

ERSTE Immobilien KAG m.b.H.

Основана през 2007 г., ERSTE Immobilien KAG залага на разработването, предлагането и управлението на стабилни и доходни инвестиции в недвижими имоти.

Am Belvedere 1, A-1100 Vienna, Австрия

тел.: +43(0)50100 - 27557

alexandra.kerschbaum@ersteimmobilien.at

www.ersteimmobilien.at

Kroatien

Erste Asset Management d.o.o

Компанията за инвестиционни фондове Erste Asset Management d.o.o със седалище в Загреб е основана през 1998 г. и е поделение на Erste Asset Management.

Erste Asset Management d.o.o предлага общо пет инвестиционни фонда в ПКИПЦК – включително фондове на паричния пазар, фондове, инвестиращи в дългови инструменти, и един фонд, инвестиращ в капиталови фондове. Erste Asset Management d.o.o предлага и два алтернативни фонда за частно пласиране на акции.

Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb, Хърватия

+385 (0)62 37 2900, +385 (0)62 37 2901

erste-am@erste-am.hr

www.erste-am.hr

Tschechien

Erste Asset Management GmbH, клон в Чешката република

В Чешката република Erste Asset Management GmbH (Erste AM) има представителен клон със седалище в Прага. До 18.11.2015 г. Erste AM се представлява от 100-процентовото си поделение Investiční Společnost České Spořitelny (ISCS). ISCS е основана през 1991 г. и от 2009 г. насам е член на Erste Asset Management.

Клонът на Erste Asset Management GmbH в Чешката република предлага голямо разнообразие от взаимни фондове от отворен тип и портфейлно управление на дискреционна основа с различни инвестиционни стратегии – фондове на паричния пазар, фондове, инвестиращи в дългови инструменти, балансирани фондове и фондове на фондове. Клонът предлага възможности за инвестиции във всички големи класове активи за частни клиенти и институционални инвеститори, както и инвестиционни консултантски услуги.

Budějovická 1518/13a (Trainon Building), 140 00 Praha 4, Чешка република

тел.: +420 956 786 111

erste-am@erste-am.cz

www.erste-am.cz

Deutschland

Erste Asset Management Deutschland GmbH

Компанията Erste Asset Management Deutschland GmbH (Erste AM) със седалище във Ватерщетен, близо до Мюнхен, е основана през 2007 г. като ERSTE-SPARINVEST Deutschland GmbH и преобразувана на Erste AM през 2012 г.

Обхватът на бизнеса включва продажбата на взаимни фондове (над 30 фонда на ESPA са разрешени за продажба в Германия), а компанията влиза в ролята на посредник за инвестиционни решения, предлагани на институционални инвеститори. Фокусът на дейността в Германия се определя еднозначно от основните компетентности на компанията: управление на инвестиции с фиксирана доходност, източноевропейски и развиващи се пазари, разпределение на активи и устойчиви инвестиции. В целевата група влизат всякакви институционални инвеститори като застрахователни компании, пенсионни фондове или мениджъри/консултанти на фондове на фондове.

Zugspitzstraße 2a
D-85591 Vaterstetten
Германия

тел.: +49 (0)81 06 21016 0
факс: +49 (0)81 06 21016 20

deutschland@erste-am.de

www.erste-am.de

Ungarn

Erste Asset Management Limited

Erste Fund Management е основана през 1993 г., а през 2012 г. е преименувана на Erste Asset Management Ltd.

Erste Asset Management Ltd развива дейността си основно в сферата на управление на фондове и портфейли за частни и институционални инвеститори. Пазарният дял на компанията я нарежда на трето място сред инвестиционните фондове в Унгария.

Основните компетентности на Erste Asset Management Ltd са унгарски ценни книжа, капиталови инструменти от ЦИЕ и инвестиции в недвижими имоти. Екипът на Erste Asset Management за инвестиции в ценни книжа с фиксирана доходност и за инвестиции в капиталови инструменти притежава задълбочени познания за пазара и богат опит. Фондът за недвижими имоти на Erste Asset Management Limited (Erste Open Ended Real Estate Fund) демонстрира стабилни резултати далеч над средното равнище и в момента е най-големият фонд за недвижими имоти в Унгария.

Népfürdő utca 24-26, 1138 Budapest, Унгария

+36 (0)61 235 5893, +36 (0)61 235 5889

erstealapkezelo@erstealapkezelo.hu

www.erste-am.hu

www.erstebroker.hu/hu/alapkezelo.html

Rumänien

SAI ERSTE Asset Management SA Romania

Компанията за управление на активи е основана в Букурещ, Румъния през 2008 г. и е част от ERSTE Asset Management Holding. Компанията управлява паричен пазар, фондове, инвестиращи в дългови инструменти, балансирани фондове, както и фондове, инвестиращи в капиталови инструменти, и фондове на фондове. SAI ERSTE Asset Management SA управлява и индивидуални инвестиционни портфейли.

Uruguay 14, Bucharest, District 1, Румъния

+40 372 269 999, +40 372 870 995

office@erste-am.ro

www.erste-am.ro

Slowakei

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. (AM SLSP) е основана през 2001 г. и е изцяло дъщерна фирма на Erste Asset Management Inc. AM SLSP затвърждава позициите си на водещ доставчик на инвестиционни фондове от отворен тип на словашкия пазар.

AM SLSP управлява инвестиционни фондове и индивидуални портфейли. Компанията предлага фондове на SPORO и ESPA с различни инвестиционни стратегии – продукти на паричния пазар, балансирани фондове, фондове, инвестиращи в капиталови инструменти, фондове на фондове, фондове за инвестиции в недвижими имоти и управление на портфейли. AM SLSP предлага продуктите си и фондовете на ESPA чрез своята клонова мрежа Slovenská sporiteľňa, a.s.

Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, Словакия

+421 (0)2 4862 9600, +421 (0)2 4862 7020

amslsp@slsp.sk

www.erste-am.sk