Жалби от инвеститори

Erste Asset Management GmbH и ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. имат установен вътрешен ред за ефективно и бързо обработване на жалби на инвеститори. Можете да се свържете със следните компании:

Erste Asset Management GmbH

A-1100 Vienna, Am Belvedere 1
тел.: +43 (0)50 100 19992
факс: +43 (0)50 100 9 19992
имейл: contact@erste-am.com
уебсайт: www.erste-am.com


ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

A-1100 Vienna, Am Belvedere 1
тел.: +43 (0)50 100 19881
факс: +43 (0)50 100 9 19881
имейл: kontakt@sparinvest.com
уебсайт: www.erste-am.at

Подаването на жалби е абсолютно безплатно. Входящите жалби се обработват незабавно, като целта ни е възможно най-бързо да намерим подходящо решение. Всяка подадена жалба се обработва документално и се архивира.

Освен това Erste Asset Management GmbH и ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. са членове на Gemeinsame Schlichtungsstelle der Österreichischen Kreditwirtschaft (Съвместна арбитражна комисия на австрийската кредитна индустрия). Можете да се обърнете към този омбудсман за разрешаване на спорове. За повече информация относно Gemeinsame Schlichtungsstelle der Österreichischen Kreditwirtschaft и нейните процеси и процедури посетете www.bankenschlichtung.at