Лица за контакти за частни инвеститори

Наш търговски партньор:

Първа инвестиционна банка АД (ПИБ)

бул. Драган Цанков № 37
София, 1797
тел.: (+ 359 2) 817 11 00; + 359 2 9 100 100
https://fibank.bg/

 

ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“

България
ул. „Света София“ 6
София, 1301
тел.: (+359 2) 401 4000
www.bulstradlife.bg

 

ПФБК Асет МЕниджмънт АД

Ул. Енос 2
София, 1408
Тел: (+359 2) 460 6400; +(359 2) 460 6413
www.ffbh.bg