Задължителни публикации/нетна стойност на актива

Важна информация:

Допълнителна информация и документи за съответните фондове ще намерите, като щракнете върху името на фонда в съответния изглед.

Промяна на фонда

YOU INVEST RESPONSIBLE balanced (придобиван фонд) с YOU INVEST Portfolio 30 (в бъдеще YOU INVEST GREEN Portfolio 30, придобиващ фонд), считано от 20.10.2022 г.

Сливане на долупосочените фондове, считано от 20.10.2022 г.:

Фондът YOU INVEST RESPONSIBLE balanced (придобиван фонд) се слива с фонда YOU INVEST Portfolio 30 (ново име YOU INVEST GREEN Portfolio 30, придобиващ фонд).

Притежателите на дялове ще бъдат уведомени директно за сливането и за промените в правилника на фонда в съответствие с чл. 133 от ЗИФ от 2011 г.

След сливането фондът YOU INVEST RESPONSIBLE balanced вече няма да съществува.

Подробности ще откриете на: 

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=177457

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=177469

и

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=177415

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=177436

 

YOU INVEST RESPONSIBLE balanced:

Следва коефициент на замяна
Информационен лист следва
Исторически изчислени стойности
Доклади и проспекти
Заключителен доклад следва

 

 

Затваряне на фонд: ERSTE BOND EM CORPORATE SHORT TERM – прекратяване, считано от 27.07.2021 г.

ПРЕКРАТЯВАНЕ съгл. чл. 60, ал. 1 от Закона за инвестиционните фондове от 2011 г.:

ERSTE BOND EM CORPORATE SHORT TERM (AT0000A1ULN6 (A) (USD R01), AT0000A1U9M5 (A) (USD I01); AT0000A1U9P8 (T) (USD I01); AT0000A1U9Q6 (VTIA) (USD I01), считано от 27.07.2021 г.

Притежателите на дялове са уведомени директно относно прекратяването съгл. чл. 133 от ЗИФ от 2011 г.

Подробности ще откриете на: 

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=155288

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=155299

Исторически нетни стойности на актива 

https://www.erste-am.at/en/private-investors/historicalprices/AT0000A1ULN6

Доклади и проспекти 

AT0000A1ULN6 (A) (USD R01)

AT0000A1U9M5 (A) (USD I01)

AT0000A1U9P8 (T) (USD I01)

AT0000A1U9Q6 (VTIA) (USD I01)

Контакт

Имате въпроси или искате да получите повече информация?

Ние и нашитe търговски партньори ще ви помогнем с удоволствие.

Отказ от отговорност

Този документ е изготвен с рекламна цел. Източник на всички данни са ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. и Erste Asset Management GmbH, освен ако не е посочено другояче. Официалните ни езици за комуникация са немски и английски.

Проспектът за ПКИПЦК (включително и измененията към него) е публикуван в Amtsblatt zur Wiener Zeitung в съответствие с разпоредбите на InvFG 2011 в последния му изменен вариант. Информация за инвеститорите съгласно § 21 от AIFMG се изготвя за алтернативните инвестиционни фондове (АИФ), администрирани от ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. и Erste Asset Management GmbH, в съответствие с разпоредбите на AIFMG във връзка с InvFG 2011.

Проспектът за фонда, информацията за инвеститорите съгласно § 21 от AIFMG и документът с ключова информация за инвеститорите (КИИ) могат да бъдат разгледани в актуалните им версии на уебсайта www.erste-am.com или да бъдат получени в актуалните им версии от централния офис на компанията за управление и централния офис на банката попечител. Точната дата на последната версия на проспекта за фонда, езиците, на които е достъпен документът с ключова информация за инвеститорите, както и адресите, на които могат да се получат копия от документите, са публикувани на уебсайта www.erste-am.com.

Този документ съдържа допълнителна информация за нашите инвеститори и е базиран на знанията, с които разполагат служителите, отговорни за изготвянето му към момента на изготвяне. Анализите и заключенията имат общ характер и не отразяват индивидуалните нужди на нашите инвеститори от гледна точка на приходи, данъчно облагане и склонност към поемане на риск. Резултатите на даден фонд за минали периоди не са надежден индикатор за бъдещото му представяне. Имайте предвид, че освен различните възможности, представени тук, инвестирането в ценни книжа носи и редица рискове. Стойността на акциите и печалбата от тях може да се покачват и спадат. Промените във валутните курсове също оказват положителен или отрицателен ефект върху стойността на инвестицията. Затова е възможно да получите по-малко от първоначално инвестираната сума, когато изкупувате обратно акциите си. Лицата, които проявяват интерес към закупуването на акции от инвестиционни фондове, трябва, преди да вземат решение за инвестиране, да прочетат внимателно актуалните проспекти на фондовете и информацията за инвеститорите съгласно § 21 от AIFMG, особено текстовете относно рисковете.

Прегледайте подробно проспекта за фонда и информацията за инвеститорите съгласно § 21 AIFMG за подробности относно ограниченията при продажба на акции от фондове на американски граждани. Печатни грешки и неточности са допустими.