Търсене на фонд

Категории фондове

Фондове, инвестиращи в капиталови инструменти

При фондовете, инвестиращи в капиталови инструменти, активите на фонда се инвестират основно в акции. Фондовете, инвестиращи в капиталови инструменти, са толкова разнообразни, колкото и самите борсови пазари. Възможностите за инвестиране обхващат от глобални фондове за инвестиране в капиталови инструменти до фондове, които инвестират само в акции от определени държави или сектори.

Фондове, инвестиращи в дългови инструменти

Фондовете, инвестиращи в дългови инструменти, инвестират основно в дългове. При облигациите обикновено има редовно изплащане на натрупаната лихва и обратно изкупуване на инвестирания капитал в края на периода, въпреки че фондовете обикновено не държат облигациите до падеж.

Фондове, инвестиращи в дългови инструменти с кратък срок на падеж

Тези фондове инвестират в облигации или инструменти на паричния пазар с кратки падежи.

Смесени фондове

Фондове, които инвестират в различни класове активи (например в капиталови и дългови инструменти), съчетават потенциала за покачване на акциите с по-ниския риск на лихвоносните ценни книжа. Така наречените смесени фондове обикновено осигуряват на мениджърите на фондове повече инвестиционна гъвкавост. При стагнация или спад в цените на акциите, например, мениджърите на фондове могат да пренасочат капитал към лихвоносни ценни книжа, а при по-висока цена на акциите да пренасочат повече капитал към тези активи.

Важна информация:

Допълнителна информация и документи за съответните фондове ще намерите, като щракнете върху името на фонда в съответния изглед.

ERSTE STOCK EUROPE (придобиван фонд) с ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE (придобиващ фонд) от 10.08.2021 г.

Сливане на долупосочените фондове, считано от 10.08.2021 г.:

Фондът ERSTE STOCK EUROPE (придобиван фонд) и се слива с фонда ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE (придобиващ фонд).

Притежателите на дялове са уведомени директно относно сливането съгл. чл. 133 от ЗИФ от 2011 г.

След сливането фондът ERSTE STOCK EUROPE вече няма да съществува.

Подробности ще откриете на:

 

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=155482

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=155529

и

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=155584 https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=155637

 

ERSTE STOCK EUROPE:
Umtauschverhältnis folgt

Затваряне на фонд: ERSTE BOND EM CORPORATE SHORT TERM – прекратяване, считано от 27.07.2021 г.

ПРЕКРАТЯВАНЕ съгл. чл. 60, ал. 1 от Закона за инвестиционните фондове от 2011 г.:

ERSTE BOND EM CORPORATE SHORT TERM (AT0000A1ULN6 (A) (USD R01), AT0000A1U9M5 (A) (USD I01); AT0000A1U9P8 (T) (USD I01); AT0000A1U9Q6 (VTIA) (USD I01), считано от 27.07.2021 г.

Притежателите на дялове са уведомени директно относно прекратяването съгл. чл. 133 от ЗИФ от 2011 г.

Подробности ще откриете на:

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=155288

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=155299

Справка
Исторически нетни стойности на актива: https://www.erste-am.at/en/private-investors/historicalprices/AT0000A1ULN6
Доклади и проспекти: https://www.erste-am.bg/bg/private-investors/mandatory-documents/erste-bond-em-corporate-short-term/AT0000A1ULN6

https://www.erste-am.at/en/private-investors/historicalprices/AT0000A1ULN6

Заключителен доклад (следва)

Контакт

Имате въпроси или искате да получите повече информация?

Ние и нашитe търговски партньори ще ви помогнем с удоволствие.