Търсене на фонд

Категории фондове

Фондове, инвестиращи в капиталови инструменти

При фондовете, инвестиращи в капиталови инструменти, активите на фонда се инвестират основно в акции. Фондовете, инвестиращи в капиталови инструменти, са толкова разнообразни, колкото и самите борсови пазари. Възможностите за инвестиране обхващат от глобални фондове за инвестиране в капиталови инструменти до фондове, които инвестират само в акции от определени държави или сектори.

Фондове, инвестиращи в дългови инструменти

Фондовете, инвестиращи в дългови инструменти, инвестират основно в дългове. При облигациите обикновено има редовно изплащане на натрупаната лихва и обратно изкупуване на инвестирания капитал в края на периода, въпреки че фондовете обикновено не държат облигациите до падеж.

Фондове, инвестиращи в дългови инструменти с кратък срок на падеж

Тези фондове инвестират в облигации или инструменти на паричния пазар с кратки падежи.

Смесени фондове

Фондове, които инвестират в различни класове активи (например в капиталови и дългови инструменти), съчетават потенциала за покачване на акциите с по-ниския риск на лихвоносните ценни книжа. Така наречените смесени фондове обикновено осигуряват на мениджърите на фондове повече инвестиционна гъвкавост. При стагнация или спад в цените на акциите, например, мениджърите на фондове могат да пренасочат капитал към лихвоносни ценни книжа, а при по-висока цена на акциите да пренасочат повече капитал към тези активи.

Важна информация:

Допълнителна информация и документи за съответните фондове ще намерите, като щракнете върху името на фонда в съответния изглед.

Контакт

Имате въпроси или искате да получите повече информация?

Ние и нашитe търговски партньори ще ви помогнем с удоволствие.