Търсене на фонд

Важна информация:

Допълнителна информация и документи за съответните фондове ще намерите, като щракнете върху името на фонда в съответния изглед.

ERSTE STOCK EUROPE (придобиван фонд) с ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE (придобиващ фонд) от 10.08.2021 г.

Сливане на долупосочените фондове, считано от 10.08.2021 г.:

Фондът ERSTE STOCK EUROPE (придобиван фонд) и се слива с фонда ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE (придобиващ фонд).

Притежателите на дялове са уведомени директно относно сливането съгл. чл. 133 от ЗИФ от 2011 г.

След сливането фондът ERSTE STOCK EUROPE вече няма да съществува.

Подробности ще откриете на:

 

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=155482

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=155529

и

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=155584 https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=155637

 

ERSTE STOCK EUROPE:
Umtauschverhältnis folgt

Затваряне на фонд: ERSTE BOND EM CORPORATE SHORT TERM – прекратяване, считано от 27.07.2021 г.

ПРЕКРАТЯВАНЕ съгл. чл. 60, ал. 1 от Закона за инвестиционните фондове от 2011 г.:

ERSTE BOND EM CORPORATE SHORT TERM (AT0000A1ULN6 (A) (USD R01), AT0000A1U9M5 (A) (USD I01); AT0000A1U9P8 (T) (USD I01); AT0000A1U9Q6 (VTIA) (USD I01), считано от 27.07.2021 г.

Притежателите на дялове са уведомени директно относно прекратяването съгл. чл. 133 от ЗИФ от 2011 г.

Подробности ще откриете на:

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=155288

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=155299

Справка
Исторически нетни стойности на актива: https://www.erste-am.at/en/private-investors/historicalprices/AT0000A1ULN6
Доклади и проспекти: https://www.erste-am.bg/bg/private-investors/mandatory-documents/erste-bond-em-corporate-short-term/AT0000A1ULN6

https://www.erste-am.at/en/private-investors/historicalprices/AT0000A1ULN6

Заключителен доклад (следва)

Контакт

Имате въпроси или искате да получите повече информация?

Ние и нашитe търговски партньори ще ви помогнем с удоволствие.