Официална фирмена информация

Информация за управляващата компания


Управляваща компания:
Erste Asset Management GmbH ("EAM")Седалище на компанията и данни за връзка:
Am Belvedere 1, 1100 Vienna
Австрия
тел.: +43 50 100 19054
факс: +43 50 100 9 19054
имейл: office@erste-am.com
уебсайт: www.erste-am.com

Регистрация в търговски съд: Търговски съд, Виена
Търговски регистрационен номер: FN 102018b
Местоположение: политически квартал, Виена
ИД номер по ДДС (UID): ATU 15355700
Банков код: 76263


Управителен съвет:

Хайнц Беднар [Heinz BEDNAR]
Винфрид Бухбауер [Winfried BUCHBAUER]
Петер Карл [Peter KARL]
Волфганг Трейндл [Wolfgang TRAINDL]


Надзорен съвет:

Рудолф Загмайстер [Rudolf SAGMEISTER] (председател)
Томас Шауфлер [Thomas SCHAUFLER] (зам. председател)
Мартин Сеч [Martin CECH] (член)
Никол Вайнхенгст [Nicole WEINHENGST] (член)
Хайнрих Хуберт Райнер [Heinrich Hubert REINER] (член)
Ридерер [RIEDERER] (член)
Манфред Зоурек [Manfred ZOUREK] (член)
Харалд Гасер [Harald GASSER] (член)
Герхард Грабнер [Gerhard GRABNER] (член)
Освалд Хубер [Oswald HUBER] (член)
Радован Желасити [Radovan JELASITY] (член)
Мартин Симхандл [Martin SIMHANDL] (член)
Робърт Ласхофер [Robert LASSHOFER] (член)

Държавни комисари:

Каролин Хаберфелнер [Caroline HABERFELLNER]
Филип Виски-Ханка [Philipp VISKI-HANKA]

 

Надзорен орган в Австрия:

Съвет по финансови пазари (FMA)
Надзор на пазара на ценните книжа
Otto-Wagner-Platz 5
A-1090 Vienna
уебсайт: www.fma.gv.at

 

Организации:

Австрийска стопанска камара
Асоциация на австрийските банкери

Клонове:

Чешка република:
Erste Asset Management GmbH, клон в Чешката република


Седалище на клона и данни за връзка:

Budějovická 1518/13a (Trianon Building), 140 00 Praha 4
Чешка република
тел.: +420 956 786 111
имейл: erste-am@erste-am.cz
уебсайт: http://www.erste-am.cz/

 

Регистрация в търговски съд: Общински съд, Прага, Секция A, дело 77100
ИД номер: 041 07 128
ИД номер по ДДС: CZ683730793Ръководител на клона:

Мартин Резач [Martin ŘEZÁČ]

 

Надзорен орган в Чешката република:

Česká národní banka (Чешка национална банка)
Na Příkopě 28
CZ 115 03 Prague 1
уебсайт: www.cnb.cz

Словакия:
Erste Asset Management GmbH, клон в Словакия

Седалище на клона и данни за връзка:

Tomášikova 48, 832 65 Bratislava
Словакия
тел.: +421 2 4862 9600
имейл: eam-sk@erste-am.com

Регистрация в търговски съд: Братислава, Секция „Po“, дело 4550/B
ИД номер: 51 410 818
ИД номер по ДДС: 4120106441

 

Ръководител на клона:

Душан Свитек [Dušan Svitek]

 

Надзорен орган в Словакия:

Národná banka Slovenska (Словашка национална банка)
Imricha Karvaša 1
SK-813 25 Bratislava
уебсайт: www.nbs.sk

Бизнес цел на EAM:

 • Управление и администрация на инвестиционни фондове в съответствие с австрийския закон за инвестиционните фондове от 2011 г. („InvFG 2011“) и актуалните му изменения – лицензиран в съответствие с § 1 (1) № 13 от Австрийския банков закон („BWG“)
  - инвестиционни съвети във връзка с финансови инструменти (§ 3 (2) № 1 от австрийския закон за надзор на ценните книжа от 2007 г. (WAG 2007))
  - управление на индивидуални портфейли за клиенти въз основа на преценка за всеки отделен клиент (§ 3 (2) № 2 WAG 2007)
 • Управление и администрация на алтернативни инвестиционни фондове (АИФ) в съответствие с австрийския закон за лица, управляващи фондове за алтернативни инвестиции („AIFMG“) – лицензиран в съответствие с § 6 (1) във връзка с § 4 (1) от AIFMG
 • Допълнителни услуги: попечителски услуги и техническо управление във връзка с акции или звена в предприятия за колективни инвестиции (§ 4 (4) № 2 от AIFMG)

В съответствие с § 37 от InvFG 2011 (или чл. 16 от Директива 2009/65/ЕО – ПКИПЦК) и § 32 от AIFMG (чл. 33 от Директива 2011/61/ЕС – ЛУАИФ) EAM има право да управлява инвестиционни фондове (ПКИПЦК и АИФ) в Чешката република чрез клона си там.

Бизнес цел на клона в Чешката република:

 • Управление и администриране на инвестиционни фондове и алтернативни инвестиционни фондове в съответствие с чешкия закон № 240/2013 (Сб.) относно инвестиционните компании и инвестиционните фондове, както е изменен
 • Управление на индивидуални портфейли за конкретни клиенти
 • Предоставяне на инвестиционни съвети по инвестиционни инструменти

Бизнес цел на клона в Словакия:

 • Управление и администриране на инвестиционни фондове и алтернативни инвестиционни фондове в съответствие със словашкия закон за инвестиционните фондове
 • Управление на индивидуални портфейли за конкретни клиенти
 • Предоставяне на инвестиционни съвети по инвестиционни инструменти
 • Допълнителни услуги: попечителски услуги и техническо управление във връзка с акции или звена в предприятия за колективни инвестиции.

Акционери:

Shareholders

Към март 2018 г.

Членство:

Като член на Асоциацията на австрийските инвестиционни компании EAM спазва „Етичен кодекс на австрийската индустрия на инвестиционните фондове 2012“.

В Чешката република EAM е член на чешката Асоциация на капиталовите пазари.
уебсайт: www.akatcr.cz

 

Основно съдържание на уебсайта:

 • Представяне на фондовете на EAM и на цялата инвестиционна група на EAM
 • Информация и връзки към продуктите и финансовите инструменти (напр. инвестиционни фондове), услуги и други приложения, предоставяни от EAM и ERSTE Group
 • Информация за инвестиционни фондове, ценни книжа, капиталови пазари и инвестиции

 

Техническо изпълнение на уебсайта:

в партньорство с IT Solutions.

 

Към:
Към март 2018 г.

 

Отказ от отговорност:

Компанията за управление Erste Asset Management GmbH отговаря за съдържанието на този уебсайт.

Erste Asset Management GmbH и ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. непрекъснато проверяват и актуализират информацията, която се публикува на техните уебсайтове и полагат усилия да спазват всички изисквания, свързани със събирането на данни. Erste Asset Management GmbH и ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. не носят никаква отговорност и не дават никакви гаранции нито за предоставената информация и нейните източници, нито за нейната актуалност, точност, изчерпателност и наличност.

Същото важи и за всички други уебсайтове, към които са предоставени връзки. Erste Asset Management GmbH и ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. не носят отговорност за съдържанието на уебсайтовете, до които има достъп по този начин.

Erste Asset Management GmbH и ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. си запазват правото по всяко време да внасят промени или допълнения към предоставената информация.

Съдържанието на уебсайтовете на Erste Asset Management GmbH и ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. има единствено информационна цел. В тази връзка то не представлява предложение или препоръка за покупка или продажба. Също така по никакъв начин не замества индивидуалните инвестиционни консултации. Действителните инвестиции трябва да се правят единствено след интервю за консултация.

Съдържанието и дизайнът на уебсайтовете на Erste Asset Management GmbH и ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. са защитени с авторски права. Предварителното съгласие на Erste Asset Management GmbH и ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. е необходимо в случаите на дублиране на информация и данни, особено когато става дума за използване на писмен текст, части от текст или графичен материал.

Erste Asset Management GmbH и ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. не носят отговорност за загуби или щети от какъвто и да е характер (включително последващи или косвени щети или загуба на печалба), които могат да възникнат от или в резултат на осъществяване на достъп до уебсайтовете на Erste Asset Management GmbH и ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., или в резултат на достъп, употреба или консултиране със съдържанието на тези сайтове, или на проследяване на вградени връзки към уебсайтове или URL адреси на други оператори, или вследствие на това, че уебсайтовете на Erste Asset Management GmbH и ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. не са били налични. Това важи дори за случаите, в които Erste Asset Management GmbH е била уведомена за евентуални подобни вреди.

Печатни грешки и неточности са изключени.
 

Езици:

Можете да комуникирате с нас на следните езици: Немски и английски език

Имейли:

Бихме искали да отбележим, че преглеждаме изпратените ни имейли само в рамките на работното време.
 

Отказ от отговорност:

Този документ е изготвен с рекламна цел. Източник на всички данни са ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. и Erste Asset Management GmbH, освен ако не е посочено другояче. Официалните ни езици за комуникация са немски и английски.

Проспектът за ПКИПЦК (включително и измененията към него) е публикуван в Amtsblatt zur Wiener Zeitung в съответствие с разпоредбите на InvFG 2011 в последния му изменен вариант. Информация за инвеститорите съгласно § 21 от AIFMG се изготвя за алтернативните инвестиционни фондове (АИФ), администрирани от ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. и Erste Asset Management GmbH, в съответствие с разпоредбите на AIFMG във връзка с InvFG 2011.

Проспектът за фонда, информацията за инвеститорите съгласно § 21 от AIFMG и документът с ключова информация за инвеститорите (КИИ) могат да бъдат разгледани в актуалните им версии на уебсайта www.erste-am.com или да бъдат получени в актуалните им версии от централния офис на компанията за управление и централния офис на банката попечител. Точната дата на последната версия на проспекта за фонда, езиците, на които е достъпен документът с ключова информация за инвеститорите, както и адресите, на които могат да се получат копия от документите, са публикувани на уебсайта www.erste-am.com.

Този документ съдържа допълнителна информация за нашите инвеститори и е базиран на знанията, с които разполагат служителите, отговорни за изготвянето му към момента на изготвяне. Анализите и заключенията имат общ характер и не отразяват индивидуалните нужди на нашите инвеститори от гледна точка на приходи, данъчно облагане и склонност към поемане на риск. Резултатите на даден фонд за минали периоди не са надежден индикатор за бъдещото му представяне. Имайте предвид, че освен различните възможности, представени тук, инвестирането в ценни книжа носи и редица рискове. Стойността на акциите и печалбата от тях може да се покачват и спадат. Промените във валутните курсове също оказват положителен или отрицателен ефект върху стойността на инвестицията. Затова е възможно да получите по-малко от първоначално инвестираната сума, когато изкупувате обратно акциите си. Лицата, които проявяват интерес към закупуването на акции от инвестиционни фондове, трябва, преди да вземат решение за инвестиране, да прочетат внимателно актуалните проспекти на фондовете и информацията за инвеститорите съгласно § 21 от AIFMG, особено текстовете относно рисковете.

Прегледайте подробно проспекта за фонда и информацията за инвеститорите съгласно § 21 AIFMG за подробности относно ограниченията при продажба на акции от фондове на американски граждани. Печатни грешки и неточности са допустими.


ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРОДАЖБА на неамерикански фондове на американски инвеститори

Ограничения при продажба

Акциите, издадени за този инвестиционен фонд, могат да се предлагат публично или да се продават в държави, в които подобно публично предлагане или продажба са разрешени. Затова освен ако компанията за управление или представители на компанията за управление не са подали искане пред местния надзорен орган и този орган не е дал разрешение, както и докато не бъде подадено искане и не бъде дадено разрешение от надзорните органи, този проспект не представлява предложение за покупка на инвестиционни акции.

Акциите не са и няма да бъдат регистрирани съгласно закона за ценните книжа на САЩ от 1933 г. и неговите изменения (по-долу „Закон за ценните книжа от 1933 г.“) или в съответствие с разпоредбите за ценни книжа на определен щат или друга административна структура на Съединените американски щати или техни територии, владения или други райони под техен суверенитет, включително Пуерто Рико (наричани по-долу общо „Съединени щати“).

Акциите не могат да бъдат публично предлагани, продавани или по друг начин прехвърляни в Съединените щати. Акциите се предлагат и продават на базата на освобождаване от регистрация съгласно Регламент S от закона за ценните книжа от 1933 г. Компанията за управление и инвестиционният фонд не са и няма да бъдат регистрирани съгласно закона за инвестиционните компании на Съединените щати от 1940 г., както е изменен, или съгласно други федерални закони на САЩ. Затова акциите няма да бъдат публично предлагани или продавани в Съединените щати, нито на или за сметка на американски граждани (по смисъла на определението за целите на федералните закони на САЩ относно ценни книжа, стоки и такси, включително Регламент S на закона за ценните книжа на Съединените щати от 1933 г. – по-долу наричани общо „американски граждани“). Забранено е последващо прехвърляне на акции в Съединените щати или на американски граждани.

Акциите не са допуснати за продажба или за публично предлагане от американската Комисия за ценните книжа и фондовите борси (по-долу „SEC“) или друг надзорен орган в Съединените щати и никакво искане за допускане не е отхвърляно от SEC или от друг надзорен орган в Съединените щати; освен това, нито SEC, нито друг надзорен орган в Съединените щати не е давал становище за точността и уместността на този проспект или за предимствата на акциите на фонда. Комисията за търговия със стокови фючърси на Съединените щати не е разглеждала и не е одобрявала този документ или други търговски документи на компанията за управление или на инвестиционния фонд.

Няма страна, която да е упълномощена да предоставя информация или да дава гаранции, които не са посочени в проспекта или документите, цитирани в проспекта. Тези документи са публично достъпни в централния офис на компанията за управление.

Този проспект може да не е разпространен в Съединените щати.

Инвеститори, които са ограничени лица по смисъла на Регламент № 2790 на Националната асоциация на дилърите на ценни книжа на САЩ (NASD 2790), трябва незабавно да докладват за инвестиции във фондове от компанията за управление.